ده دلیل که پیوستنِ صمد نیکخواه بهرامی به تیم چینی به نفع بسکتبال ایران است

fna2013860729.jpg

دلیل شماره یک: ارز آوری و توسعه صادرات غیر نفتی 

دلیل شماره دو: باز شدن جا برای یک بازیکن نخبه در تیم های ایرانی 

دلیل شماره سه: احتمال اینکه صمد پولش را از تیم چینی به موقع بگیرد بیشتر از اینست که پولش را از تیم ایرانی به موقع بگیرد 

دلیل شماره چهار: آدم های بیشتری بازی صمد را بصورت زنده از تلویزیون تماشا خواهند کرد 

دلیل شماره پنج: بسکتبالیست هایی ایرانی که در حد ان بی ای و باشگاه های اروپا نیستند یک لیگ خارجی جدید را برای بازی کردن خواهند یافت  و این خود انگیزه ای جدید برای جوانان ما خواهد بود

دلیل شماره شش: آشنا شدن صمد با سیستمی برگزاری لیگی که به بازیکن های نخبه باج نمیدهد 

دلیل شماره هفت:  با دیدن بازی صمد تیم های دیگر چینی به خرید بازیکنان جوان تر ایرانی روی خواهند آورد

دلیل شماره هشت: بازی کردن در چین صمد را با توسعه بسکتبال در این کشور اشنا خواهد کرد و وقتی که او بازنشست شد شاید بتوان از آموزه های او در چین برای بسکتبال خودمان استفاده کنیم 

دلیل شماره نه: با دیدن بازی حمله ای صمد چینی ها بیشتر از بسکتبال ایران خواهند ترسید

دلیل شماره ده:  کمیته انظباتی فدراسیون بسکتبال از چوب دو سر طلا شدن نجات یافت