دستگاه ریباند و پاس چیست؟

بسکتبال ورزش بسیار شیرینی است. انقدر شیرین که حتی اگر تنهایی هم بازی کنید کیف دارد. شمایی که خواننده این وبلاگ هستید حتما تا بحال شده که ساعت ها به تنهایی با یک توپ و یک حلقه کیف کرده اید. تنها بخش حال گیری تنهایی بسکتبال بازی کردن اینست که بخش عمده از وقتتان برای ریباند کردند و دنبال توپ دویدن تلف میشود. برای حل این مشکل دو راه بیشتر وجود ندارد. راه حل اول اینست که از دوستتان یا برادر و خواهر کوچکتان بخواهید زیر حلقه بیایستد و شوت های شما را ریباند کرده به شما پاس بدهد. مطمنم هستم این کار را کرده اید و میدانید پس از بیست دقیقه ول میکنند میروند پی کارشان. راه حل دوم که اساسی تر است استفاده از تکنولوژی است. ابزار هایی وجود دارد که توپ شما را ریباند میکند و به شما پاس میدهد. زمانی که من در ایران بسکتبال بازی میکردم به یاد ندارم از این ابزار ها دیده باشم ولی اینجا زیاد استفاده میشود. در این مطلب که در قالب مجموعه ای عکس است پرونده سازمان ثبت اختراعات آمریکا را برای چنین ابزاری زیر و رو کرده. شاید از این پست ایده بگیرید و دستگاه ریباند و بازگشت توپ خودتان را بسازید . شکل ها بسیار گویا است و به راحتی میتوان مزیت و معیایب هر طرح را دید. بعضی هاشان حتی ابلهانه به نظر میرسند (‌نظیر ان مچ بند مغناطیسی که توپ را به سمت بازیکن جذب میکند)‌اما با ترکیب این طرح ها میتوانید چیزی که بدرد کارتان میخورد را بسازید.