راهنمای جیبی ضد حال زدن به لبرون جیمز

مرحله حذفی بازی های ان بی ای هفته گذشته شروع شد. میامی هیت در مرحله اول با نیویورک نیکس روبرو شد و دوبازی اول را به سود خود خاتمه داد . کافیست برگه بازی و لحظات حساس این دوبازی را ببینید تا سر در بیاورید لبرون جیمز کرده است... اما در درواره را میشه بست ولی در دهن مردم را نمیشه . به همین دلیل توصیه میکنم از راهنمای زیر برای ضد حال ضد به لبرون جیمزدر هر شرایطی استفاده کنید

 

اگر میامی حریفش را ببرد ولی لبرون جیمز در کوارتر چهارم امتیاز زیادی نیاورد

بگویید: همون لبرون قدیمی! کوارترچهارم رفته گل بچینه 

اگر لبرون جیمز در کوارتر چهارم تیم حریف را منفجر کند و میامی برنده شود

بگویید: یه وخ النگوهاش نشکنه، این بازی که توی فصل عادیه... اگه مرده  همین کار رو توی بازی هفتم فینال بکنه 

اگر لبرون شوت اخر بازی را بزنه ولی گل نشه و میامی ببازه 

بگویید: مالیده به گوشکوب

اگر لبرون شوت اخر بازی را بزنه و میامی هیت ببره

بگویید: بابا عجب خوره ایه... من موندم این هم تیمی هاش چطوری باهاش کنار میان

اگر لبرون شوت اخر بازی را به جای اینکه خودش بزنه؛ پاس بده که هم تیمی اش بزنه

بگویید: بیا، نگفتم ... وسط پاش نیست. جوردن اگه بود عمرا در چنین شرایطی پاس نمیداد

اگر لبرون تصمیم بگیره که در یک بازی کم اهمیت روی نیمکت بشینه تا استراحت کنه 

بگویید: نیگا کن، نی نی کوچولو نمیتونه یخورده فشار بازی بسکتبال را تحمل کنه، میخواهی مامانت شیشه شیرتو برات بیاره

اگر لبرون توی یک بازی کم اهمیت که اگر بازی هم نمیکرد میامی هیت میبرد؛ بره توی زمین 

بگویید: نگاش کن چقدر خودپرسته؛، بابا یک دقیقه هم اگر مرکز توجه نباشی میمیری؟ 

اگر لبرون جیمز به خیریه کمک کنه 

بگویید: همش واسه قمپز در کردنه. کسی که سالی چهل پنجاه میلیون در میاره این یکی دو میلیون به جاییش بر نمیخوره

اگر لبرون جایزه ام وی پی بازی های حذفی را ببره، شوت اخر هر شانزده بازی حذفی را گل کنه و میامی ببره

بگویید: هد بندت خوشگله ؛ آهای کچل

اگر لبرون در تمام دنیا صلح را حاکم کنه و همه جنگ های دنیا را تموم کنه

باز هم بگویید: آفرین ؛ ترکمون زدی با این کارت. هر چی کارگر کارخونه اسلحه سازی بیکار شدن و خانوادهاشون شب سر گشنه میگذران زمین... خیلی عزگلی