أموزش شوت راه دور با جیمر فردت

«از دور دورها شوت زدن انقدر ها هم سخت نیست» این را  جیمر فردت گارد تیم ساکرامنتو کینگز و پدیده مسابقات دانشگاهی آمریکا میگوید. سال گذشته همین موقع ها بود جوانِ سفید پوستِ نه چندان قدبلند از دانشگاه بی وای یو با شوتهای سه امتیازیش همه را در مسابقات ان سی دبل ای انگشت به دهان گذاشت. شوتهای سه امتیازی جیمر فردت با شوتهای بقیه بازیکنان شوت زن دنیا یک فرق کوچک دارد. همه بازیکنان بسکتبال دنیا وقتی اقدام به پرتاب سه امتیازی میکنند تا جای ممکن به خط به امتیازی نزدیک میشود ولی جیمر فردت خیلی در بند این نیست که خط سه امتیازی کجاست. او میتواند از فاصله هشت متری، نه متری، ده متری و حتی دوازده متری به سادگی شوت میزند و همین باعث شد یکی از بهترین بازیکنان تازه وارد ان بی ای شود. 

در این ویدیو جیمر فردت تکنیک شوتش را به ساده ترین روش شرح میدهد. خلاصه حرفش اینست که برای شوت زدن باید چهار اصل رعایت شود که حروف اول آنها بی یی یی اف است . اصل اول توازن داشتن شوت زننده است. اگر میخواهید راحت از دور شوت بزنید باید حرکت پاها را به شوت خودتان اضافه کنید. بهترین شوتزنهای ان بی ای مثل ری الن و درک نویتسکی از پاهایشان برای توازن در هنگام شوت استفاده میکنند و همیشه شانه هایشان با حلقه فاصله مساوی دارد.

دومین اصل دیدن حلقه است. جیمر فردت همیشه موقع شوت چشمش به حلقه است. او هنگام شوت به یک نقطه فرضی کمی بالاتر از قسمت جلوی حلقه تمرکز میکند. اصل سوم در اجرای شوت راه دور به سبک جیمر فردت حرکت ارنج دست شوت زننده است. تا جایی که ممکن است ارنج دست شوت زننده باید به سمت داخل متمایل شود. این باعث میشود که توپ دقیقا در مسیر حلقه حرکت کند. اگر ارنج دست شوت زننده به بیرون متمایل باشد امکان کج و کوله رفتن شوت زیاد میشود. نکته آخر هم ادامه دادن حرکت بازو و مچ دست شوت زننده و دنبال کردن مسیر توپ است. جیمر فردت توصیه میکند که بعد از شوت زدن مچ دست شوتزنند باید شبیه یک قو باشد!