!جرمى لين در تورنتو ركورد تاريخى ان بي اي را شكست

 

جرمي لين و نيويورك نيكس امشب دربرابر تورنتو رپتورز تاريخ ليگ را بازنويسي كردند. تورنتو رپتوز با اينكه جايگاه مناسبي در جدول ندارد اما از ان تيم هاست كه در خانه حريف هر تيمي ميشود. در تمام طول بازي امشب رپتوز از نيويورك جلو بود تا چهارده ثانيه مانده به اخر بازي كه جرمي لين با برش به داخل سه ثانيه و به ثمر رساندن گل و پنالتي بعد از ان بازي را مساوي كرد. اينجا بود كه در حمله بعدي جرمي لين با پرتاب سه امتيازي رز فاصله يك ثانيه مانده به اخر بازي روياهاي پيروزي رپتورز را بر باد داد. اين پنجمين پيروزي پشت به پشت تيم نيويورك نيكس است كه در حد خودش ركوردي است.
اما ركورد اصلي امشب متعلق به جرمي لين است كه با ١٣٧ امتياز در اولين پنج شروعش در ان بي اي ركورد بازيكنان افسانه اي نظير مايكل جوردن، كوبي برايانت، لبرون جيمز، اسكار رابرتسون، جيمز وورثي را شكست و امتياز اور ترين بازيكن تاريخ ان بي اي در پنج اولين بازي تبديل شد. هنوز مربيان، اسكاوتهاي ان بي اي، مديران اجرايي ان بي اي انگشت به دهان مانده اند كه چه شد كه ما اين بازيكن را نديديم.