وقتی هفت داور بسکتبال همزمان سوتی میدهند

 اگر فکر میکنید بسکتبال آمریکا سوتی های خرکی وجود نداردِ، سخت در اشتباهید۰

وقتی تیم دانشگاه لویزیانا-لافایت و وسترن کنتاکی در بیست و یک ثانیه به پایان وقت اضافه اول با هم برابربودند، داوران زمین و میز چنان سوتی دادند که نه تنها باعث باخت کنتاکی شد بلکه باعث شد نام همه این داوران در فهرست احمق ترین داوران دنیا ثبت شود۰

ببینید آیا شما متوجه سوتی آنها میشوید؟