گودال مشکلات ان بی ای عمیق تر می شود

یک ماه از انحلال رسمی معتبر ترین لیگ بسکتبال دنیا گذشت. در این چهار هفته نه تنها طرفین قرارداد راهی پیدا نکردند که اختلافاتشان را پشت سر بگذارند بلکه هر کدام در چزاندن طرف مقابل از یکدیگر پیشی گرفتند

از سوی بازیکنان تنها خبری که در چهار هفته گذتشه به چاپ رسید خروج تک تک آنها از آمریکا و پیوستشان به تیم های مختلف بین آلمللی بود. در بین بازیکنانی که قصد خارج شدن از آمریکا  را دارند یا خروج آنها قطعی شده نامهایی چون کوبی برایانت و درن ویلیامز را میبینیم. بیلی هانتر نماینده اتحادیه بازیکنان ان بی ای هم برای نمک پاشیدن روی زخم صاحبان تیم ها از خروج بازیکنان از آمریکا استقبال کرد

اگر چه دوست داران بسکتبال امیدوارند که در آخرین ثانیه ها توافقی حاصل شود تا بازیکنان محبوبشان به صحنه رقابت بازگردند اما به نظر میرسد هر لحظه این گودال اختلاف عمیق تر میشود. در آخرین حرکت از سوی صاحبان تیم ها بر علیه اتحادیه بازیکنان ان بی ای؛ مالکان تیم از اتحادیه به دادگاه صنفی عالی آمریکا شکایت کردند. پایه و اساس این شکایت تخلف های صنفی اعضای این اتحادیه در ترک محل کار خود و هزار و یک بامبول موجه و غیر موجه است. در این مطلب وارد جزییات قانونی این شکایت نمیشویم. فرایند رسیدگی حقوقی این شکایت تاثیر منفی بر زمان کسب توافق بین طرفین قرارداد خواهد داشت. بر طبق این شکایت حتی اگر طرفین همین امروز هم توافق کنند تا هنگام رسیدگی کامل موضوع این شکایت در دادگاه فدرال نیویورک برگزاری لیگ ان بی ای غیر قانونی خواهد بود

این گونه معظلات حقوقی بعضا برای طرفین دعوا زمان بر، پرهزینه و درد سر زا است ولی این تنها اهرم فشاری است که  در اختیار مالکان تیم هاست. مالکانی که هر روز شاهد این هستند که سرمایه های انها به خارج از آمریکا پرواز میکند تا تیم های اروپایی و آسیایی را زینت دهد