معرفت هم معرفت کوبی و لوک والتون

برای بازیکنان ان بی ای که حقوق های میلیون دلاری دریافت میکردند مشکلات مالی ناشی از بیکار شدن معنی و مفهومی ندارد، اما برای کسانی دیگری که شغلشان پشتیبانی از این تیم ها بود تعطیل شدن لیگ و بیکاری به مفهوم معضلات اقتصادی هم هست. 

تیم لوس انجلس لیکرز اخیرا پاداش های صعود به مرحله پلی اف را به بازیکناش پرداخت کرده است و در میان همه بازیکنان میلیونر تیم لوس انجلس لیکرز کوبی برایانت و لوک والتون نشان دادند از همه با معرفت تر هستند. این دو بازیکن بخشی از پاداش خود را بین کارکنان بیکار شده تیم لوس انجلس لیکرز تقسیم کردند تا از بخشی از مشکلات مالی آنها بکاهند. 

تیم لوس انجلس لیکرز، همانند بسیاری از تیم های دیگر در ان بی ای، بسیاری از پرسنل پشتیبانی تیم را بطور موقتی از کار بیکار کرده است. این پرسنل پس از راه اندازی مجدد لیگ دوباره به کار دعوت خواهند کرد، اما مشخص نبودن زمان راه اندازی مجدد لیگ فشار مالی بسیاری به این افراد آورده است.