اژدها وارد میشود: فدارسیون بسکتبال چین با کوبی کل کل میکند

در حالی که فدراسیون بسکتبال ایران درب ها را به روی بازیکنان خارجی میبندد؛ فدراسیون بسکتبال چین نه تنها درب ها را چهار طاق باز کرده بلکه درصدد وضع قانونی است که از خروج زود هنگام انها جلوگیری نمیاد

پس از مشخص شدن تعطیلی لیگ ان بی ای در ماه جولای مسوولین این لیگ با همکاری فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا قانونی را وضع کردند که همه بازیکنان ان بی ای شامل بازیکنان آزاد و بازیکنان تحت قرار داد مجاز هستند در تیم های بین المللی مشغول به کار شوند با این شرط که در صورت حل شدن مشکل ان بی ای کلیه تیم ها باید بازیکنان ان بی ای را ازاد کرده تا به تیم های اصلیشان در امریکا برگردند

البته این قانون در مورد بازیکنان آزاد کاربرد نداشت و این دسته از بازیکنان تا هر زمانی که علامند باشند میتوانند در تیم های بین المللی مشغول به کار شوند. فدراسیون بسکتبال چین که نمی خواهد بازیکنان ان بی ای به صورت اجاره ای به لیگ هایش انتقال یابند و به محض حل مشکل ان بی ای به تیمهایشان را ترک کنند در حال وضع قانونی است که طبق ان تنها بازیکنان آزاد ( که درصد کمی از بازیکنان لیگ هستند ) قادر به عقد قرار داد با تیم های چینی هستند و باید تا انتهای قرارداشان در چین بمانند

این موضوع قرارداد یک و نیم میلیون دلاری کوبی برایان و قرار داد تونی پارکر را لنگ در هوا کرد چون این دو بازیکن هنوز با تیمهایشان قرارداد دارند. لیگ ان بی ای و فدراسیون بسکتبال چین روابط بسیار حسنه ای دارند و این رابطه تا کنون برای طرفین بی نهایت سود آور بوده است. حال باید دید این رابطه دوستان باعث خواهد شد که چینی ها از خر شیطان پایین بیاییند یا نه

آینکه تصمیم فدراسیون بسکتبال چین برای اینده بسکتبال در این کشور مضر است یا مفید باید صبر کرد و  دید ولی گلی به جمال چینی ها که از قدرت بسکتبالشان در دنیا برای به کرسی نشاندن حرفهایشان استفاده میکنند