بسکتبال حرفه ای در میان خون و قیام

الکس اوومی، بسکتبالیست آمریکایی است که سالهایی زیادی را در خارج از آین کشور بطور حرفه‌ای بازی کرده است. آخرین کارفرمای او باشگاه النصر شهر بنغازی در شرق لیبی بوده است که عقد قرارداد او همزمان با شورشهای مردی در لیبی بود. او شرح آنچه از این درگیری‌ها دیده است و اینکه چگونه از لیبی فرار کرده را در مطلبی به چاپ رسانده است. این خلاصه ای از آنچه بر او گذشته است۰

در ماه فوریه، وقتی دیدم تظاهرات کوچک مردی هر لحظه بزرگ و بزرگ تر میشود یواش یواش نگران اوضاع کشور شدم. روز هفدهم فوریه بود که اوضاع به هم ریخت. داشتم آماده میشدم که به تمرین برم که از باشگاه با من تماس گرفتند و دستور دادند از آپارتمانم خارج نشم. مخالفین ضد دولتی در حال تظاهرات در کنار آپارتمان محل زندگی ام بودند و نظامیان مسلح هم داشتند به سمت آنها می آمدند۰

از راه‌پله بالارفتم و خودم را به پشت بام رساندم. اینجا بود که دیدیم سه یا چهار تانک داشتند به تظاهر کنندگان نزدیک میشدند. دیدم سی یا چهل مرد مسلح به سمت مردم معترض آتش گشودند. هیچ کس حتی به خودش زحمت نداد که با بلندگو از مردم بخواهد که متفرق شوند ... نه تیر هوایی ... نه شلیک تیر به زمین. آنها مستقیما به مردم شلیک می‌کردند. جسد مردم بی دفاع مثل برگ روی زمین میریخت. همه اینها کنار خانه ای که من زندگی میکردم رخ داد۰...

شرح کامل خاطرات این بازیکن حرفه ای را درباره تجربیاتش در لیبی در اینجا بخوانید۰