همه آنچه که باید درمورد تعطیلی لیگ ان‌بی آی بدانید

وقتی لیگ تعطیل می‌شود یعنی چه؟

تمام تماسهای رسمی بین بازیکنان، نمایندگانِ و وابستگان بازیکنان با تیم‌ها بطور رسمی متوقف میشود. بازیکنان حق ندارند از تاسیسات ورزشی تیم‌ها استفاده کنند. هیچ قراردادی بین بازیکنان و تیم‌ها امضا نمیشود. تیم‌ها با هیچ بازیکن آزادی تماس بر قرار نمی‌کنند. تیم‌ها فقط حقوق باقی مانده سال ۲۰۱۱ را پرداخت خواهند کرد اما تمام مزایای جنبی قرارداد‌ها متوقف می‌شود. 

مهمترین مسله‌ای که باعث اختلاف طرف‌های قرارداد است؟

صاحبان تیم‌ها به دنبال تغییر نظام تقسیم درآمدها بین بازیکنان و تیم‌ها هستند. طبق قرارداد قبلی ۵۷ درصد از درآمد لیگ به بازیکنان اختصاص می‌یافت ولی اکنون صاحبان تیم‌ها درخواست کرده اند که درآمدها بطور ۵۰/۵۰ تقسیم شود. دیگر موضوع مورد اختلاف اینست که مالکان تیم‌ها درخواست کرده‌اند که سقف پرداخت حقوق برای هر تیم بدون انعطاف تعیین شود. به این معنی که هیچ تیمی تحت هیچ شرایطی حق ندارد از حداکثر کل حقوق پرداختی از سوی لیگ حقوق بیشتری پرداخت کند. 

این مشکلات چقدر عمیق است؟

در مورد تقسیم ۵۰/۵۰ درآمدها که از سوی صاحبان تیم‌ها پیشنهاد شده است، بازیکنان بسیار دلخور هستند. میزان پیشنهادی بازیکنان ۵۴/۳ درصد برای بازیکنان و ۴۵/۷ درصد برای صاحبان تیم‌ها است. اگر صاحبان تیم‌ها این پیشنهاد را بپذیرند در ده سال گذشته هفت میلیارد دلار از دست خواهند داد. 

مذاکرات بعدی کی شروع خواهد شد؟

هنوز هیچ تاریخی تعیین نشده است. وقتی در سال ۱۹۹۸ همین مشکل پیش آمد، مذاکرات تا ماه آگست متوقف شد و آنهم فقط برای یک ساعت و نیم ادامه یافت. بی شک هم اکنون مذاکرات پشت پرده‌ای در جریان است تا تاریخ جدیدی برای ادامه مذاکرات تعیین شود.