گنجی تیمش را تخته کرد، بسکتبال ایران به اغما فرو میرود

باشگاه قهرمان آسیا درش تخته شد

باشگاه مهرام ، قهرمان مطلق 4 سال اخیر بسکتبال ایران و آسیا از امروز دیگر ، وجود خارجی ندارد. امیر محمد گنجی مالک باشگاه مهرام این خبر را در اختیار خبرآنلاین گذاشت. مهرام در سه سال گذشته دو عنوان قهرمانی و یک نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کرده بود

برای اولین بار توپ سرگردان حرفی برای اضافه کردن به این خبر ندارد۰