مروری بر تاریخچه پدیده شنیع و رایج قر زدن بازیکن

چند سال پیش،‌ وقتی که کوین دورنت هنوز دانشجوی تگزاس بود،  دنی اینج - مدیر باشگاه سلتیکس- در هنگام فینال مسابقات دانشگاه های آن سال ،‌ با مادر کوین دورنت - که در آن سال از جمله مشتری دار ترین بازیکنان جوان بود- سلام و علیک کرد و دقایقی در کنار او نشست . فردای آن روز لیگ ان بی ای به خاطر همین سلام و علیک خشک و خالی او با مادر دورنت برای باشگاه سلتیکس سی هزار دلار جریمه بریدند۰

ممکن است عجیب یا احمقانه به نظر بیاد ولی قانونی در لیگ ان بی هست که کارکنان یک باشگاه عضو لیگ حق ندارند به هیچ شکل و فرمی با بازیکنان دانشگاه ها که هنوز نامشان برای یارکشی در ان بی ای ثبت نشده تماس برقرار کنند. هدف این قانون جلوگیری ازپدیده شنیع و رایج قرزدن بازیکن است۰

قر زدن بازیکن به این معناست که بشینید زیر پای یک بازیکن خوب تیم دیگر و با فرستادن پیغام و پسغام ( مطمن نیستم چنین کلمه ای وجود دارد) و در باغ سبز نشان دادن او، وی را به ترک تیمش و پیوستن به تیم خودتان ترغیب کنید. این کار شنیع در بسکتبال ما سابقه ای فراوان داشت و دارد و خدا میداند الان در بسکتبال به اصطلاح حرفه ای ما چه رنگ و و بویی گرفته است. روش کلاسیک قرزدن بازیکن در بسکتبال ایران به دو شکل اجرا میشد. شکل اول بود که مربی تیم قر زننده از طریق یکی از بازیکنهای خود- که عموما از بازیکنان بچه پر روی انتخاب میشد - که دوست مشترکی در تیم مورد قر زدن دارد ، شروع به فرستادن پیغام و پسغام به بازیکن مورد نظر میکرد. مزیت این روش آن است که اگر گند قضیه در آید و مربی تیم مورد قر زدن شاکی میشد، مربی قر زننده از تکنیک دیوار حاشا بلند است استفاده میکند و کلا زیر همه چیز خواهد زد. در این روش چون شواهدی دال بر مکالمه مستقیم بین طرفین قر زدن وجود ندارد عموما به راحتی قابل انکار است. عیب بزرگ این روش این است که در بسیاری از موارد خیلی طول میکشد.  روش دوم ، که مختص مربیان برجسته بسکتبال بود به این صورت اجرای میشد که در هنگام انتخاب بازیکنان نخبه باشگاه های مختلف برای تیم های استانی یا ملی، مربی قر زننده، بازیکن مورد نظرش را تبدیل عزیز کرده ی حسن کبابی ( با تشکر از آقای مهندس توفیق نیری جهت نزول این ایه) میکرد. این عزیز کرده شدن در برخی از موارد به بهای به فنا رفتن تیم تمام میشد ولی چه خیالی است، وقتی هدف قرزدن یک بازیکن است هر وسیله ای قابل توجیه است. این رابطه نزدیک بین عزیز کرده و مربی مورد نظر چنان بازیکن قربانی را تحت تاثیر قرار میداد که در پایان اردوی استانی یا ملی از تیم خود استعفا میداد و به تیم جدید میپوست. تفریبا در همه موارد بازیکن قرزده شده پس از مدت کوتاهی درمیبافت چه غلطی کرده و هیچکدام از وعده ها و وعید های ارایه شده در فرایند قر زدن عملی نمیشود۰

سابقه قر زدن بازیکنان در ورزش حرفه های امریکا هم بسیار طولانی است. فیلم کله چرمی ها با بازی زیبای جرج کلونی، روایت تاریخچه ی قر زدن وزشکاران حرفه ای در آمریکا و روش های پیچیده ای که مربیان و دست اندرکاران ورزش های حرفه ای آن زمان برای انجام این عمل به کارمیگرفتند است. همین کارها بود که در قوانین مدرن ان بی ای هر گونه تماس کارکنان یک باشگاه ورزشی با بازیکنانی که امید ورود به ان بی ای دارند را ممنوع کرده۰

در آخرین سوتی، جی زی ـ خواننده معروف و مالک باشگاه نیوجرزی نتز- برای چند دقیقه وارد رختکن تیم دانشگاه کنتاکی شد تا با بچه های ان تیم خوش و بش کند. همین خوش و بش چند دقیقه ای اکنون زیر ذره بین ان بی ای قرار گرفته تا تعیین کنند که ایا این خوش و بش از مصادیق مخ زنی برای جذب بازیکن است یا خیر۰

آخرین خبر: خبر آمد که این سلام و علیک برای جی زی پنجاه هزار دلار آب خورد. تا تو باشی بازیکن قر نزنی۰