کریس پاول: اگه مادرم هم توی زمین بود، حالشو میگرفتم

کریس پاول، پوینت گارد تیم نیواولینز هورنتز، این روزها به بدترین کابوس لوس انجلس لیکرز تبدیل شده. کارهای هایی که کریس پاول در این چند بازی گذشته با لوس انجلس کرده نه تنها باعث پیروزی تیمش بر لوس انجلس شده بلکه باعث بهم ریختن اعصاب بازیکنان لیکرز خصوصا کوبی شده است.
در بازی دیشب این تو تیم لحظاتی بود که کریس پاول و کوبی حسابی با هم قاطی کردند. در پایان مسابقه وقتی گزارشگر تلویزیون از کریس پاول پرسید که تو و کوبی که با هم رفیق بودین و توی المپیک پکن با هم تیم تیمی، پس چرا اینجوری کل کل میکنید؟
کریس پاول به گزارشگر جواب داد: رفاقت سر جاش، الان ما توی بازی های حذفی هستیم و اگر مادرم هم توی زمین بود همین جوری حالشو میگرفتم! این شغل ماست و نمی تونیم کوتاه بیایم.
برای ما ایرانی ها این حرف عجیب٫ غیر قابل درک و ممکنه بی ربط به نظر برسه. دلیلش هم این که در فرهنگ ما رابطه کاری و رابطه شخصی قابل تمایز نیست. همین مشکله که حس برتری جویی و رقابت در ورزش ما همیشه با چاقو کشی و لات بازی همراه میشود.