ارسلان کاظمی ، اولیور تویست ورزشی نویس های آمریکا

هفته گذشته انجمن نویسندگان بسکتبال در آمریکا جایزه شجاعت را به ارسلان کاظمی اهدا کردند. دلیل اینکه ارسلان کاظمی مورد توجه این انجمن قرار گرفت این بود که ارسلان به عنوان اولین بازیکن متولد ایران، با توجه به همه مسایل و مشکلات بین المللی ناشی از ایرانی بودن و دوری از خانواده توانسته مورد توجه مقامات لیگ دانشگاهی آمریکا قرار گیرد. بازیکن دیگری که این جایزه را به خود اختصاص داد، دختر مسلمانی است که در یکی از کالج های شرق آمریکا  با حجاب در بازی های شرکت میکرد. 

کسب این جایزه از سوی ارسلان در مطبوعات ورزشی و تلویزیون های خارج کشور بازتاب مثبتی داشته،‌ اما هیچ کدام از این رسانه ها به ماهیت این جایزه و اهمیت آن در آینده ورزشی ارسلان نپرداخته بودند. مهمترین چیزی که در این رسانه ها به قصد یا از روی بی اطلاعی انعکاس صحیحی پیدا نکرد این بود که این جایزه از سوی نهاد ورزشی دانشگاهی آمریکا اعطا نشد بلکه از طرف یک نهاد حرفه ای روزنامه نگاری به ارسلان اختصاص یافت. 

چه چیزی برای یک روزنامه نگار، اعم از ورزشی و غیر ورزشی مهم است؟ دراما و داستانهای احساسی.

روزنامه نگار ها میدانند که هیچ چیز به اندازه دراما و داستانهای کش دار احساسی خواننده را جذب نمیکند به همین دلیل حتی در فضای ورزشی به دنبال داستانهای کش دار احساسی میگردند. داستان جوان خارجی که از یک کشور دور آمده و اکنون در آمریکا ستاره شده٫ داستان دختر سیاه پوست مسلمانی که ، علی رغم همه مشکلات سیاهان و مسلمانان آمریکا، به دین و اعتقادات خود پایدار می ماند و ستاره بسکتبال میشود. این داستانها، قصه هایست که به فروش مجلات یا افزایش خواننده های وب سایت های ورزشی کمک میکند. آمریکایی ها شیفته داستانهایی هستند که در آن قهرمان داستان علی رغم همه مشکلات و کمبود ها مبارزه میکند و در انتها به رویای آمریکایی میرسد. نشان دادن اینکه جامعه آمریکا به همه فرصت برابر میدهد هدف اصلی این نویسنده هاست. سابق بر این پرخواننده ترین داستان ها و فیلم های سینمایی که حول و حوش موضوع بسکبتال دور میزدند در مورد این بود که چگونه یک کودک بی پدر سیاه پوست که در محله ای فقیر نشین بزرگ شده اکنون یک قهرمان پولدار و موفق بسکتبال است یا اینکه چطور یک تیم ضعیف دبیرستانی در یک شهر کوچک قهرمان ملی آمریکا میشود. این داستانها آنقدر تکرار شده که دیگر نخ نما شده اند. این نویسنده ها اکنون با چرخشی در همان داستان قدیمی،‌  بازیکنان خارجی و آنهایی که از اقلیت های دینی آمده اند را سوژه داستانهای خود قرار داده اند.

ارسلان کاظمی بازیکنی است سخت کوش، با هوش و با فیزیک مناسب برای کسب جایگاهی خوب در بهترین لیگ بسکتبال دنیا. او نیاز قهرمانسازی داستانهای دارماتیک نویسنده های ورزشی آمریکا ندارد. آنچه او بدست آورده تنها و تنها اثر هوشمندی اش، اثر سخت کوشی و تمرکز او روی بسکتبال و تربیت بی نظیر خانواده اش است.