برای دانک های بلیک گریفین حریف پیدا شد

جیکوب تاکر، گارد کالج ایلینوی، با قد صدوهشتادو پنچ این ویدیو رو پر کرده تا پوز برگزار کنندگان مسابقه دانک دانشگاه های امریکا را که اونو راه ندادن بزنه. در این ویدیو او تقریبا همه دانک هایی که منجر به قهرمانی در مسابقات دانک ان بی ای بوده را اجرا میکنه. این ویدیو در مدت کوتاهی نیم میلیون تماشاچی داشته و امیدواریم روز این جوون و بلیک گریفین کل بندازن