ستاره بخت حامد حدادی چشمک زد

پس از پایان بازی های جام جهانی در ماه سپتامبر سال گذشته هر خبری که از حامد منتشر شد مایوس کننده بود. خبر جدا شدن او از همسرش٫ مشکلاتی که برای خروج از ایران داشت٫ دیر رسیدن به تمرینات تیم گزیرلیز٫ نیمکت نشینی های مکرر و بمب خبری آخری مشکلاتی که با پلیس ممفیس داشت و دادگاه و دادگاه کشی. 

 در هفته ای که گذشت ممفیس هاشم ثبیت و امتیاز یارکشی در دوره اول را به تیم هیوستون راکتز واگزار کرد و در مقابل از این تیم شین بتیر٫ بازیکن بازیکن با تجربه این تیم را به استخدام در آورد. با نقل و انتقال هاشم ثبیت ٫ سنتر دوم تیم ممفیس٫ مثل اینکه طالع این جوون از وضع قمر در عقرب خارج میشود.

این نقل و انتقال از دو نظر به نفع حامد شد. اول اینکه با رفتن هاشم ثبیت تیم ممفیس فقط دو سنتر دارد و هنگامی که مارک گسول نیاز به استراحت دارد تنها امکان این تیم بازی دادن به حامد است. دومین مزیت این نقل و انتقال برای حامد اشنا شدن او با شین بتیر است. این بازیکن سمبل سخت کوشی و حرفه ای گری در ان بی ای است و مورد احترام بسیاری از بزرگان لیگ است . همکاری با او برای حامد درسی خواهد بود که میلیون ها دلار ارزش خواهد داشت.

در اولین بازی پس از نقل و انتقال ٫ در برابر ساکرامنتو کینگز٫ حامد حدادی در ارنج تیم قرار گرفت و در طی ۲۱ دقیقه بازی توانست ده ریباند و ده امتیاز بیاورد. این چیزی است که در ان بی ای به آن دبل-دبل میگن و بازیکنی که بتونه در یک بازی در مدت ۲۱ دقیقه دبل-دبل کنه کارش خیلی درسته. امیدوارم این جوون از این موقعیت استثنایی که برایش به وجود امده نهایت استفاده رو بکنه.