بلیک گریفین همچین هنری نکرد از روی ماشین پرید

بلیک گریفین همچین هنری نکرد از روی ماشین پرید!- نه بابا یه وقت فکر نکنین من این حرفو زدم. اینو شان کمپ، بازیکن اسبق تیم سیال که خودش هم قهرمان دانک بوده میکه. شان کمپ در مورد دانک آخر بلیک گریفین در مسابقه دانک گفته : من بلیک گریفین و بازیشو خیلی دوست دارم؛ اون گروه کر کلیسا هم خیلی جالب بود ولی دانک آخر بلیک گریفین نبست به قابلیت هایی که او داره خیلی ضعیف بود . اینکه حتی از روی ماشین نپرید و روی کاپوت ماشین ابستاد خیلی مسخره بود

راستشو بخواهید من هم با این حرف شان کمپ هم عقیده ام . اولا که گریفین دانک هایی کرده که این پیششون دیب دمینی هم نیست. نمونه اش دانکی که از روی کله گالیناری بخت برگشته کرد. ثانیا ، چرا از روی کاپوت ماشین پرید وقتی میتونست از روی سقف ماشین بپره. این ویدیو را نگاه کنید که چطوری این یارو از روی سقف ماشین میپره. خلاصه اینکه رفقیمون کم فروشی کرده و خیلی ها شاکین