همه چیز در دفاع خلاصه میشود! ...هان ؟ شاید من اشتباه میکنم

 دودوزه بازی تنها به اون یارویی که میگه آقا این عربها چرا مردمشون رو میزنن, بعد خودش میزنه چشم چار ملت رو توی خیابون در میاره, محدود نمیشه. دست اندرکاران بسکتبال آمریکا در همه رده ها همش میگن اقا دفاع مهمه , دفاع پایه همه چیزه , دفاع خود شروع یک حمله خوبه و از این حرفا, اما وقتی موقع یار گیری میشه و پول دادن اون بازیکنی که بیشتر گل میزنه ولی دفاعش خرابه قراردادش اول ازهمه امضا میشه

نیویورک نیکز شصت و پنج میلیون دلار داده برای کارملو انتونی . در اینکه کارملو بازیکن حمله ای درجه یکی است حرفی نیست اما خدایشش در دفاع دست راستش به دست چپش فحش خواهر و مادر میدن. اخر پدر من (منظورکسانی است که این قرار داده را پخته اند) جلوی سلیکس عمه بنده میخواد دفاع دفاع کنه. اماری استودمایر هم بس که گل میزنه کسی اصلا روش نمیشه بگه داداش شما هم یک دفاعی اون گوشه موشه ها بکنی ... بد نیست

به هر حال، اگر نیویورک کارملو رو خریده که باهاش جلوی سلتیکس و هیت وایسه به نظر من مالیدن به گوشکوب هفت دست. دلیلش هم اینکه که اصولا در بسکتبال شوت بگیره نگیر داره، حتی در بالاترین سطوح هم این بگیر نگیر داشتن سر همه بازیکن ها میاد؛ اما دفاع بگیر نگیر نداره. هر شبی که مثل سگ پاسوخته بدوید و دفاع کنید بازینون میگیره

تنها بازیکنی که در این معامله یه نمه دفاعی تلقی میشه چانسی بیلاپسه که ان هم اوردنش تا کارملو و آماری رو تغدیه کنه.