تخت سنگ یک تنی در رختکن تورنتو رپتورز


وقتى سنگتراش با پتكش بر تخته سنگى ميكوبد و سنگ خم به ابرو نمي اورد، سنگتراش از كوشش دست بر نميدارد. اما اين ضربه اخر پتك سنگتراش است كه سنگ را ناگهان به دو نيم تبديل ميكند.
حديث سنگتراش و صخره سنگ مثالي است كه بسياري از مربيان آمريكايي براى اموختن ثابت قدم بودن در روبرو شدن با موانع و سختي ها به ورزشكارانشان از ان استفاده ميكنند اما دوين كيسي ، سر مربي تيم تورنتو رپتورز كار را از مرحله حرف و حديث گذرانده و يك قطعه سنگ يك تني را در رختكن تيمش به طور ثابت نسب كرده است. اين قطعه سنگ تراش نخورده ياد اوري هميشگي از تلاش و كوشش و نا اميد نشدن