جزییات توافق جدید بین بازیکنان و لیگ ان بی ای اعلام شد

بالاخره جزییات توافق اخیر بین بازیکنان و سازمان لیگ بطور رسمی اعلام شد و از قرار زیر است

تقسیم درآمدها: بر اساس جدول درآمدهای پیش بینی شده بازیکنان از 49 تا 51 درصد از کل درآمدهای مرتبط با بسکتبال را صاحب میشوند. تقسیم در آمدها بر اساس میزان 50/50 بین بازیکنان و مالکین تیم ها برنامه ریزی شده اما اگر درآمدهای لیگ بیش از میزان پیش بینی شده بود ، 60 درصد از میزان مازاد در آمد به حساب بازیکنان واریز خواهد شد

حداکثر زمان قرارداد: پنج سال برای بازیکنان شامل قانون لری برد. چهار سال برای بازیکنان دیگر

 قانون لری برد به بازیکنان آزادی گفته میشود که علاقمند به عقد قرارداد با تیمی را دارند که قراردادشان با آن به خاتمه رسیده

  حداکثر دستمزد: معادل سی درصد از کل سقف تعیین شده برای کل دستمزد تیم

میزان افزایش سالانه دستمزد: 7.4 درصد برای بازیکنان شامل قانون لری برد. 4.5 درصد برای بقیه

تازه وارد ها: میزان قراردادهای بازیکنان تازه وارد کاسته نخواهد شد

حساب سرمایه گذاری: ده درصد از حقوق بازیکنان در حساب سرمایه گذاری نگهداری خواهد شد

پیشنهاد مقابل : تیم ها سه روز فرصت دارند که پیشنهادی معادل برای دستمزد پیشنهادی برای بازیکنان آزادشان ارایه کنند

حداقل میزان دستمزد: تیم ها مجاز هستند در دوسال اول تا 85 سقف دستمزد، دستمزد پرداختی بازیکنان را کاهش دهند و در بقیه سالهای این قرارد حد اکثر تا 90 درصد 

بخشش دستمزد: هر تیم میتواند دستمزد یک بازیکن خود را از محاسبه سقف حقوق پرداخت شده خارج نماید