حدیث هفته: بسکتبال را بجویید، حتی اگر در ایران باشد

کوین شپرد، بسکتبالیست و فوتبالیست آمریکایی به دنبال شغلش، بسکتبال، به عجیب ترین جای دنیا ( از نگاه یک آمریکا) میرود و با تعجب میبیند که مردم این دیار او را با آغوش باز میپذیرند. تجربه این ورزشکار در این دیار عجایب دستمایه فیلم مستندی است با نام کار ایران

فیلم مستند "کار ایران" تلاش کوین شپرد را برای جدا کردن سیاست و ورزش در ایران نشان میدهد؛ جایی که تنش دولت ایران وغرب لحظه به لحظه بالاتر میرود. این ورزشکار در می یابد که جدا کردن این دو مقوله از یکدیگر شدنی نیست. او در جریان این تلاش پیوندی عجیب با سه زن جوان رک گوی ایرانی برقرار ميكند ، تا جایی که آپارتمان او به پایگاهی برای آزادی کلام به چالش کشیدن دین و تبعیض جنسیتی تبدیل میشود. حضور کوین در ایران همزمان است با جوشش های مردمی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شمسی است و اینجاست که کوین خود را نزدیک به چیری می بیند که از  بسکتبال بزرگتر است 

این فیلم پروژه مشترک سارا نجومی و شوهرش تیل شادر است. ایندو فیلم ساز مستقل از بروکلین برای تولید نهایی این فیلم و پخش ان در سینماهای دنیا به 50000 دلار پول نیاز دارند که از طریق وبسایت کیک استارتر میتوانید در به نمایش دادن این فیلم در سینما ها کمک کنید. . انها تا کنون بیش از شش هزار دلار پول جمع کرده اند و کمتر از دوماه دیگر هم فرصت دارند. برای کمک کردن به این پروژه به لینک زیر بروید و از یک دلار تا هر چقدر دلتان خواست کمک کنید. از این پروژه افراد مهمی چون کریستن امان پور، شاهین نجفی، اباگیل دیزنی، ، زد بازی، کریم سجاد پور و دیگر هنرمندان ایرانی خارج از کشور حمایت کرده اند

در این لینک به پروژه کمک کنید

وب سایت این فیلم