لیکرز چه مرگشه؟


داستان چيه؟ كوبي ريقش در اومده؟ أندرو باينم بازيكن شو نيست؟ يا اينكه ليكرز داره ملت رو سياه ميكنه كه اين مرحله إز فصل هم بگذره و بازيكن ها يخورده نفس ۰بگيرن؟ تركموني كه لوس أنجلس ليكرز در اين يك ماه گذشته زده به حدي سنگينه كه كننده هاي كار هم موندن توش كه قضیه چیه۰

خيلي سخته كه بشه گفت واقعاًچه اتفاقي در ليكرز داره ميفته چون كسي إز داخل رختكن ليكرز خبر نداره. بعضي ها مثل جف فوكل نشتستند چرتكه انداختن كه بفهمن برنامه چي بوده ولي نهايتا دو چيز مشخص شد.اول اينكه ليكرز در شش بازي گذشته كند تر إز هميشه بازي كرده و همچنین بيشتر إز قبل توپ رو إز دست دادند. دفاع لیکرزهم یه مقداری بهم ریخته ولی موضوع لیکرز فقط حمله است۰

حالا سوال اینجاست که ایا لیکرز وقتی که سریعتر حمله میکنه میبره  و وقتی یخورده کند میشه میبازه؟ جف فوگل که عشق آمار و اطلاعات ورزشیه توصیه کرده قبل از اینکه در مورد لیکرز هرنوع رای صادر کنیم باید دید این تیم در دو سه بازی اینده چه خواهد کرد۰