اجاق بازی های کالج های امریکا گرم میشود

واسه بچه تهرون خیالی نیست؟ اگر بازی های ان بی ای در این وقت سال همشون ابکی شدن٫ بازیهای کالج ها رو که از مون نگرفتن. الان وقتشه که ان بی ای نگاه کردن رو به مدت یک ماه و نیم تعطیل کنیم و بزنیم توی کار تماشای بازی دانشگاه های امریکا. اگر حرفمون قبول ندارین٫ اینجا رو نگاه کنید.

توی کدوم بازی ان بی ای امسال یک بازیکن پنچ تا سه امتیازی پشت سر هم زده! بابا لبرون رو ولش کنین٫ این وروجک رو بچسبید. اسمش هست جیمر فِرِدِت ( خدایشش این هم اسم بود باباش برای گذاشت. جیمر تو مایه های مَمَلی خودمونه ولی این بنده خدا مَمَلی توی شناسنامه شه) و بازیکن یک کالج توی یوتا است به نام بریگهام یانگ یونیورستی. این جونور نه قدی داره٫ نه پرشی خرکی داره و نه هیکل عضلانی انچنانی. چیزی که این ادم داره قدرت شوت زنیِ مثل سگ! ( این صفت مثل سگ در فارسی برای تشریح برازندگی و برتری به کار میره). دیشب همین شاپسر یک تنه دانشگاه سن دیگو رو با کسب چهل سه امتیاز  اُسگل برقی کرد. آگر نمیدونید اسگل برقی چیه به ارایش دفاعی بازیکن های تیم سن دیگو موقع سه گام اخر توجه کنید.