ميزِ ناهار خوریِ مايكل جوردن يه عالمه سوراخ داره

شنيدين كه از قديم گفتن فلان چيز كه زياد بشه فلان جاي فلان حيوون ميمالنش. حالا اين آقاي مايكل جوردن هم داره پول هاشو يه جاهايي مي ماله كه نميشه گفت. نه ! چرا نميشه گفت؟ اين يكي رو ميشه گفت. مايكل جوردن ، صاحب باشگاه شارلوت باب كتز، اومده يك ميز ناهار خوری ، به قول خارجی های میز شام خوری، سفارش داده براش ساختن كه روش سی دو هزارو دویست و نود و دوتا تا سوراخ ريز و درشته داره. اين سوراخها دقيقا به اندازه تعدادگلهاييه كه ايشون در طي سالهايي كه در ان بي اي بازي ميكردن به تيم هاي مختلف زده.
حالا جالبيه قضيه ابنه كه كي اومده بشمره كه اقاي اهنگر ، اخه ميزه از اهن ساخته شده، تعداد سوراخها درست شمرده و الكي نيامده بگه من درست سي و دو هزارو شونصدو شش و شش تا سواخ روي اين ميز درست كردم. ما مرده شما زنده، اگر نديديد بعد از صد و بيست سال كه ايشون عمرش رو به شما بدن همين ميز احمقانهِ پر سوراخ، بهقيمتي معادل توليد ناخالص ملي شش هفت تا كشور شكم گشنه فروش نرفت، اسم منو بزارين دنيس رادمن۰!

میدونین این وسط کی الان جِزش گرفته؟ صاحبان دیگه تیم شارلوت باب کتز که مایکل جوردن رو مفتی مفتی بدون دادن یک پاپاسی شریک کردند۰