توپ سرگردان در دانشگاه تورنتو

به همت بچه های انجمن دانش آموختگان ایرانی تبار دانشگاه تورنتو همین شنبه نشستی در مورد وبلاگ گردانی در این دانشگاه برگزار خواهد شد. در این سخنرانی/سوال جواب/ میزگرد/ درد و دل چند وبلاگ نویس گردن کلفت اهل شهر تورنتو شرکت میکنند. این نویسندگان شامل  آیدا احدیانی گرداننده وبلاگ پیاده رو آرش آبادپور گرداننده وبلاگ کمانگیر و حمید پرنیان گرداننده وبلاگ یادداشتهای روزانه یک دزد هستند. وبلاگ توپ سرگردان هم به این گردهمایی دعوت شده که درمورد چون و چرا و سبک منحصر بفرد نگارش در این وبلاگ حرف بزنه. در طی این برنامه قراره که وبلاگ نویس ها در مورد وبلاگشون حرف بزنن و یک میزگردی در مورد موضوعات مختلف پبرامون وبلاگ های فارسی برگزار کنیم. همچنین قرار شده آخر صحبت سوال و جواب هم برگزار بشه۰

موضوعات این وبلاگ ها کیلومترها با هم فاصله داره و به احتمال زیاد گردانندگان این وبلاگ ها هم آدم های کاملا متفاوتی با یکدیگر هستند٫ همین به جذابیت این جلسه اضافه میکنه. خلاصه اینکه روز شنبه توی این برف و سرما عوض چرت زدن جلوی تلویزیون بلند شین بیایید به دانشگاه  و ببنین  داستان از چه قراریه. جزییات برنامه اینجاست

http://www.facebook.com/event.php?eid=158755314172463&index=1