خدا هم پشت چینی هاست

دربازی های آسیایی ٫ هنگامی که با چینی ها روبرو شدیم خدا با ما بود٫ اما دیروز خدایِ بسکتبال با چینی ها بود. . خلاصه داستان از این قرار است. تیم چین در گروه سی مسابقات با ترکیه٫ روسیه ٫ یونان٫ ساحل عاج و پورتوریکو همگروه شد. این گروه بندی کار چین را راحت نمی کرد ولی کارشان از کار ایران که در گروه مرگ قرار داشت راحت تر بود.  چینی ها در پایان دوره مقدماتی بازی ها ٫ مثل ایران٫ تنها به یک تیم ٫ساحل عاج٫ غلبه کرده بودند ٫ ولی وضعیت عجیب غریب این گروه به شکلی شد که صعود چین به بازی بین دو تیم پورتوریکو و ساحل عاج وابسته بود. تیم پورتوریکو برای صعود به یک برد با دوازده امتیاز نیاز داشت. در صورت صعود پورتوریکو ٫ تیم چین از بازی ها حذف میشد۰

اتفاقی که دیروز ٫ در بازی بین پورتوریکو و ساحل عاج رخ داد ٫ باعث شد که جامعه جهانی بسکتبال به این واقعیت که خدا با چینی هاست ایمان بیاورد. تیم پورتوریکو در بازی دیروز تا ثانیه آخر دوازده اختلاف جلو بود و این به معنای حذف چین و صعود پورتوریکو بود ولی دست خدا از استین ساحل عاج بیرون آمد و در ثانیه آخر ٫ در برابر چشمان از حدقه بیرون زده پورتوریکویی های٫ یک شوت سه امتیازی را به ثمر رساند و اختلاف را به نه امتیاز رساند. این شد که پورتوریکو با چشمان گریان از بازی حذف شدند و شادی و شعف به اردوی چین بازگشت۰