نُطُق کشی داوران در آن بی ای

هیچ وقت سر در نیاوردم که چرا اون  قدیما مربیا به ما یاد میدادند که هیچ کس حق نداره با داور صحبت کنه. حتی یادمه خود مربی ها هم حق نداشتن با داور ها حرف بزنند. نه که فکر کنین قانون بودها ٫ نه ٫ یک چیز من دراوردی بود که اون داور قدیمی ها مد کرده بودند٫ ما هم فکر میکردیم قانون الهیه و اگر یک وقت با داور حرف بزنیم سنگ میشیم. این قضیه انقدر برامون جدی بود که من میترسیدم با یکی از فامیل ها مون که داور بسکتبال بود توی مهمونی خانوادگی حرف بزنیم۰

اگر حتی یک بازی بسکتبال ان بی ای هم دیده باشید ٫ میدونید که داستان حرف زدن و اعتراض کردن به داور جز ثابتِ بازی بسکتباله. فصل ۲۰۰۵-۲۰۰۶ ان بی ای اومد یک قانونی بگذاره که هر وقت داور احساس کرد بازیکنی قصد اعتراض داره میتونه بهش فول فنی بده. البته این قانون توی چند تا از بازی های پیش فصل اجرا شده و بعدش هم بی خیالش شدند۰

پنج شنبه گذشته در نشست داوران ان بی ای در جرزی سیتی ٫ داور ها تصمیم گرفتن این برنامه رو دوباره اجرا کنند. طبق این قانون جدید داور حق داره به هر بازیکنی که کارهای زیر رو میکنه فول فنی بده :

نشان دادن هرگونه حرکتی که ناشی از اعتراض به حکم داور تلقی شود مثل نشان دادن مشت در هر کجای زمین

ابراز اعتراض از طریق زدن به دست و بازوی خود جهت نشان دادن نوعی که روی او خطا انجام شده

دویدن مستقیم به طرف داورد به جهت اعتراض

سوال و جواب کردن بیش از حد در مورد حکم داور حتی اگر محترمانه باشد

خدا را صد هزار بار شکر که رشید والاس بازنشست شد والا نصف مدت بازی به کل کل با رشید صرف میشد. جالبه که ببینیم با اجرای این قانون جدید بازیکنانی مثل کوبی برایانت و دوایت هاوارد که خدای کل کل با داور هستند چه خواهند کرد۰.