موبایل سرپرست تیم به جای کنفرانس مطبوعاتی

تیم ملی بسکتبال مردان ایران برای شرکت در بازیهای تدارکاتی اکنون در ترکیه به سر میبرد. فدراسیون بسکتبال ایران در یک اقدام بی سابقه شماره موبایل سرپرست تیم را روی سایت رسمی فدراسیون منتشر کرده تا خبرنگاران از سراسر جهان به او زنگ بزنند و در مورد بازی های خبر بگیرند. اگر فکر میکنید شوخی میکنم اینجا رو کلیک کنید۰

منظور فدراسیون از این کارچیه؟ 

آلف - اگر خبرنگاری با یکی از بازیکنان مستقیم تماس بگیره نسخه اون بازیکن پیچیدس

ب - اگر کسی خبری جز خبر فرمت شده توسط سرپرست تیم چاپ کنه وقتی برگشتیم ایران اب و برق و تلفنش قطع میشه

ج- سرپرست تیم اینقدر وقت آزاد داره که میتونه به تمام خبرنگاران سرویس تلفنی بده

دال - همه جوابهای بالا درست است

عزیز من اگر منظور از این کار اینه که فدراسیون رسما در مورد باختهای تیم ملی  توضیح بده ٫ از زمان قدیم یک چیزی اختراع شد به نام کنفرانس مطبوعاتی۰