چرا بازی بسکتبال ایران - کرواسی از تلویزیون نمایش داده نشده

بازی بسکتبال امروز در برابر کرواسی از تلویزیون های ایران بطور مستقیم نمایش داده نشد. فکر میکنید چرا؟ کانال تلویزیونی کم داریم؟ یا حق پخش زنده بازی ها رو نخریدیم؟ یا اینکه در همان ساعت تمام کانال های تلویزیونی در حال پخش یک رویداد زنده دیگر بود که اهمیت حیاتی داشت؟ 

 ظاهرا بازی های جام جهانی بسکتبال انقدر برای آقایان اهمیت داشته که ( به استناد فیلم ها و عکس ها) از سعید لو گرفته تا آبدارچی سازمان تربیت بدنی اکنون در استانبول هستند. واقعینی که ترکیه برای ایرانی ها ویزا نمیخواهد٫ سفر جام جهانی بسکتبال را برای آقایان تبدیل کرده به سفر شمال۰ ولی این بازی ها اینقدر مهم نبوده که یکی از شانصد کانال فکسنیِ تلویزیون دولتی ایران٫ این بازی را نشان دهد۰

بسکتبال ایران پدر دارد٫ مادر دارد٫ خواهر زاده داره و هزار و یک فک و فامیل دیگر هم دارد ولی صاحب ندارد. چرا صاحب ندارد؟ چون هیچ کسی در این سالها نرفته یقه تلویزیون را بگیرد که بابا٫ وسط این تبلیغ های عقب مونده تون چهار تا بسکتبال نشون بدین٫ به هیچ جای هیچ کسی بر نمی خوره. دلیل اینکه کسی برای سرشاخ شدن با تلویزیون پا جلو نگذاشته اینه که نتیجه این کار در نسل های اینده مشخص میشه و از نتیجه این کار نمیشه برای انتخابات بعدی فدراسیون استفاده کرد. اهان! راستی یادم رفت انتخابات فدراسیون فقط یدونه نامزد داره. اصلا برای چی خودمون رو بَده کنیم ٫ بگذاریم بسکتبال رو همون ساعت دوی نصف شب وهفت صبح جمعه نشون بدهند که همه مردم میخ شدن جلوی تلویزیون ها!۰