مالیات٫ ککی در تنبان بسکتبال یونان

درسته که یونان در اروپا واقع شده ولی از خیلی وجوه شبیه کشور گل و بلبل خودمونه. یکی از حسینقلی خانی ترین چیز ها در این کشور مالیات دادن مردمشونه. یونانی ها هم مثل بازاری های خودمون هم از زمان زءوس خدای خدایان اهل مالیات دادن نبودند. همین وضع باعث شد که همزمان با خراب شدنِ وضع اقتصاد دنیا٫ چهار چرخ اقتصاد یونان هم بره هوا. مقامات یونان هم کاسه ابولفضل به دست رفتن بروکسل٫ پاینخت اقتصادی اتحادیه اروپا٫ و بساط گدایی را پهن کردند. اینبود که آلمان پذیرفت به یونان کمک کند به شرطی که یونانی ها مالیات دادن رو جدی بگیرند۰

از همین نقطه بود که قمرِ تیم پاناتینایکوس در برج عقرب افتاد. تیم پاناتیناکوس٫ ستون فقرات تیم ملی یونان٫ باشگاه بسیار پولداری است که دستمزد های میلیون دلاری٫عموما بصورت زیر میزی و خارج از سیکل مالیات به بازیکنانش پرداخت میکرد۰ بازیکنان یونانی و خارجی که یک قرون مالیات نمیدادن عشق میکردن که دارن توی یونان بازی میکنن۰ الان که یونان شده سر پل خر بگیری مالیات ٫ درآمد های میلیون دلاری این بازیکنان هم شامل مالیات های سنگین شده. همین موضوع باعث شده بازیکنان یکی یکی بزنن زیر قراردادهاشون و برن توی کشور های دیگه بازی کنن۰ خدا به بسکتبال یونان رحم کنه۰