ادبیات برره ای برای شرح رویداد های برره ای

امروز به طور کاملا تصادفی با کارهای یک ورزشی نویس ایرانی اشنا شدم که کپی نوشته هایش را در فیس بوک ٫بصورت عکس ٫ گذاشته است. چون در ایران ورزشی نویسی تخصصی٫ یعنی نوشتن در مورد یک ورزش٫ خیلی جای توسعه نداره٫ بیشتر ورزشی نویس ها به مصاحبه بسنده میکنند. مطالب این نویسنده ورزشی در مورد بسکتبال هم بیشتر رقالب مصاحبه است. تقریبا همه این مصاحبه ها هم با چند پاراگرافی کلی در مورد ان شخص شروع میشود. یکی از این مقاله ها چشمم را بیشتر از بقیه گرفت و دلم نیامد بخش آغازین این  مطلب را که مصاحبه ای ست با رییس فدراسیون بسکتبال ایران با شما در میان نگذارم. مقاله اینطور شروع میشود

 حمید خمجانی٫ دبیر فدراسیون بسکتبال آرا را میخواند٬ اتفاق جالبی افتاد. چند نفری به جای نام مشحون لقب پدر بسکتبال را روی برگه های خود نوشته بودند. انگار همین دیروز بود که او را پدر بسکتبال خواندم و از آن موقع تا به امروز ۷ سال میگذرد و او امروز با موهای سپید شده واقعا دیگر پدر بسکتبال ایران است و نمیتوان به چشم دیگری به او نگریست۰

هیچ توضیح اضافه دیگری را در اینجا لازم نمیبینم. فقط میخواستم شما هم مثل من از رویداد هایی که در بسکتبال ایران رخ میدهد لذت ببرید