آمریکا دربرابر اسپانیا٫ دریچه ای به فینال احتمالی قهرمانی جهان

بازی اخیر آمریکا در برابر اسپانیا در قالب بازی های جام جامعه جهانی بسکتبال در شهر مادرید٫ درست یک هفته قبل از شروع جام جهانی بسکتبال در ترکیه٫ محک جدی بود برای بازیکنان مایک شیشفسکی. تیم اسپانیا ٫ مدافع مقام قهرمانی جهان٫ در حالی به این میدان قدم گذاشت که از سال ۱۹۹۶ تاکنون با آمریکا روبرو نشده بود۰

این ویدیوی دو دقیقه و نیمی گویای انچه در بازی رخ داد بود ولی مهمترین رویداد در این بازی روبرو شدنِ امریکایی ها با سبک جدیدی از بسکتبال بود ٫ که از سوی اسپانیایی ها خصوصا ریکی روبیو و ناوارو ارایه میشد و امریکایی ها جوابی برای پاسخ به آن نداشتند. تمام بازی را میتوانید در اینجا ببینید. نیمه اول - نیمه دوم 

روز چهار شنبه تیم امریکا در یک بازی دوستانه در برابر تیم یونان قرار خواهد گرفت و بی شک این بازی هم دیدنی خواهد بود۰