اپیزود نوزدهم پادکست توپ سرگردان

در اپیزود نوزدهم پادکست توپ سرگردان خواهید شنید: تیم ملی بسکتبال ایران به دست انداز می افتد٫ پت رایلی در به در میشود ٫ جری کلنجلو قاط میزند و تیم میامی هیت در فصل اینده هشتاد دو البوم موسیقی تولید خواهد کرد....میهمانان این هفته علا مرشدیان و دانش شهیری و میزبان کارن مکوندی۰