بسکتبال به عنوان محرکت اقتصادی

بر همه ما واضح و مبرحن است که کلیولند در ایالت اوهایو یکی دره پیت ترین شهر های امریکاست. این شهر در منطقه ای از شمال شرقی آمریکا قرار دارد که به کمربند زنگ زده یا راست بلت معروف است قرار دارد.  قدیمها که آمریکا در کار تولید کالاهای صنعتی قوی بود این بخش از کشور شاهد شکوفایی اقتصادی چشم گیری بود ولی الان که همه چیز در چین تولید میشود کلیولند به خرابه ای تبدیل شده. وضع اقتصادی قاراشمیش آمریکا و اوضاع قمر در عقرب ایالت اوهایو مزید بر علت شده که مردم کلیولند به بد شانش ترین شهر نشینان امریکا تبدیل شوند.

حضور لبرون جیمز در این تیم بسکتبال کلیولند کولیرز در سالهای اخیر جان دوباره ای به اقصاد این شهر داده بود و اکنون که او بازیکن ازاد است و به احتمال زیاد هم از این شهر خواهد رفت همه ماتم گرفته اند.در این چند روز گذشته تیم های زیادی در حال بحث و چانه زنی با لبرون هستند تا او را به تیمشان ترقیب کنند و در این میان حتی مسوولین و سیاست مداران نیز پا به میدان گذاشته اند چرا که میدانند حضور لبرون در تیم شهرشان مستقل از اینکه تیم شهرشان قهرمان بشود یا نه باعث رونق و جذب سرمایه خواهد شد

فریکونومیکس در مطلب اخیرش به این پیشنهاد پرداخته که چرا استانی چون اوهایو برای بهبود رونق اقتصادی حاضر است به شرکت کرایسلر برای احداث کارخانه های در کلیولند کمک کند ولی برای همیاری با تیم کلیولند جهت نگهداشتن لبرون وارد میدان میدان نمیشود. در این مطلب تحلیل شده که چگونه حضور یک ابر ستاره میتواند به ایجاد شغل در یک شهر کمک کند