کل کلِ آقا محمود با دیوید استرن

اگر گفتین فدراسیون بسکتبال ایران با کشور  اوگاندا٫ افغانستان و بوروندی چه وجه مشترکی داره؟

همه این کشورها و فدراسیون بسکتبال تونستن انتخاباتی برگزار کنند که فقط یک نامزد داشته باشه!۰

در این انتخابات از مجموع چهل و چهار رای ماخوذه چهل و دو رای موافق با تمدید ریاست فعلی فدراسیون و دو رای نیز بصورت سفید به صندوق ریخته شده۰ خلاصه داستان هم به این شکله که چند وقت پیش که ثبت نام برای نامزدهای ریاست فدراسیون شروع شد فقط دو نفر ثبت نام کردند که یکیش رییس فعلی فدراسیون بسکتباله و یکشون هم از قدیمی های بسکتباله که هر جا انتخاباتی٫چیزی به راه باشه سرو کله اش پیدا میشه که تازه اون هم در ثانیه های آخر قبل از انتخابات معلوم شد از ولی شون (رییس سازمان تربیت بدنی) رضایت نامه نداشتن و از شرکت در انتخابات جا موند. این شد که انتخابات با یدونه نامزد برگزار شد و رییس فعلی فدراسیون برای دوره بعدی هم ابقا شد۰

فکر می کنید داستان چیه؟