فیل جکسون و انگشت یازدهم

هفته گذشته یکی از خوانندگان یادداشتهای توپ سرگردان سوالی مطرح کرد که از سوی بسیاری کمی بی ناموسی تلقی شد. سوال این بود: حالا که لوس انجلس لیکرزقهرمان شده فیل جکسون (سرمربی لیکرز) انگشتر قهرمانی یازدهم خود را میگیرد. اگر او تصمیم بگیرد همه انگشترهای قهرمانی را در یک زمان بپوشد انگشتر یازدهم را چگونه خواهد پوشید؟

راه حلی که در این عکس نمایش داده شده به حدی مورد توجه قرار گرفته که آن را روی تی شرت چاپ کرده اند. به حق چیزهای ندیده و نشنیده