وبلاگ توپ سرگردان تعطیل شد

وبلاگ توپ سرگردان برای مدت سه ساعت به دلیل تماشای بازی هفتم فینال تعطیل شد. به کلیه مراجعین گرامی توصیه میشود بروند بازی رو نگاه کنند و از تجمع بی جا در این محل خودداری بفرمایند