وقتی فسلفه با بسکتبال قاتی میشه

اورلاندو مجیک٫ تیمی که در دو ماه گذشته همه تیم های مقابلش را به دود تبدیل کرده٫ دیشب در فینال کنفرانس شرق در برابر باستن سلتیکس در خانه خودش متوقف شد. اوضاع اینقدر خراب بود در کوارتر سه اورلاندو مجیک بیست اختلاف عقب افتاد. سلتیکس پس از به زانو در آوردن بهترین تیم لیگ٫ کلیولند کولیرز٫ اکنون به تیمی تبدیل شده که متخصص شکوندن شاخص غول است. جالبترین اظهار نظری که درباره این بازی شنیدم این بود که : کیمیای یک تیم هنگامی به چالش کشیده میشود که تیم حریف بهترین قابلیت های اون تیم رو ازش بگیره؛ عکس العمل مناسب بازیکن ها به این شرایط چیزیه که تیم قهرمان رو از تیم خوب جدا میکنه۰

همینطور جلو بره باید در علم فلسفه یک شاخه جدید به نام فسلفه بسکتبالی بازکرد۰