بهترین ده صحنه بازی در فصل گذشته

هول نَشین هنوز فصل ان بی ای تموم نشده. وقتی بخش بازی های دوره ای فصل لیگ ان بی ای تموم میشه اینها معتقدن فصل تموم شده و در واقع بازی های بخش حذفی فصل رو بعد از فصل یا پوست سیزن میگن. به هر حال وقت جمع بندی بخش بازی های دوره ای فصل هست و دور دوره  انتخاب بهترین ها. من هم اینجا براتون بهترین قطعات بازی فصل گذشته رو سر هم کردم. البته با تشکر از ان بی ای دات کام۰