چطوری یه الف بچه پوز لبرون جیمز را به خاک مالید

اون بچه هایی که توی بسکتبال قدیمی تر هستند حتما یادشون میاد که یک بازی داشتیم به نام پنج سه یک. جالبی پتج سه یک این بود که حتی کسانی که بسکتبال هم بلد نبودند میتونستن در این بازی شرکت کنند. داستان از این قرار بود که بازیکنان باید از نقاطی خاص از دور محوطه سه ثانیه شوت کنند و اولین کسی که همه شوتهاش گل بشه و برسه به اونطرف سه ثانیه برنده میشه۰

امریکایی ها یه بازی دارند به نام اسب٫ یا بقول خودشون هورس. بازی هورس به این شکله که هر بازیکن باید شوتی را که بازیکن دیگری به ثمر رسانده تکرار کنه. رمز این بازی در اینه که بتونید شوتی پیچیده و عجیب غریب بزنید که بازیکن دیگه نتونه اون رو تکرار کنه. به ازای هر شوتی که گل نشه٫ بازیکن یکی از حروف کلمه هورس رو دریافت میکنه و پس از پنج شوت گل نشده بازیکن بازنده میشه. دراین ویدیو دیوید کالب٫ بازیکن قدیمی کالج های امریکا و یکی از هورس باز های معروف امریکا ( یک چیزی توی مایه های تیغی باز خودمون) لبرون جیمز رو جلوی یک امتی در زمین  روباز معروف در ونیس بیچ لوس انجلس ضایع میکنه۰