غولهای دومتری با مغزی به اندازه نخود فرنگی

این صحنه از جمله پرده هایی است که هر روز رخ نمیده...پریروز در بازی بین واشنگتن ویزارد و تیم لت و پاره فیلادفیا سونتی سیکرز جان وال یک لحظه جوال مکگی رو زیر حلقه خالی میبینه و توپ رو مثل گلوله به او میرسونه. جان وال اینقدر از پاسش مطمن بود که بعد از پاس دادن بلافاصله برمیگرده سمت زمین خودشون. التون برند٫ مدافع بنده خدا که بازیکن حمله رو زیر حلقه با توپ و بدون مدافع میبینه به فکرش میرسه که با یک خطای سنگین در حد فلیگرنت فاول یک اون رو نگهداره ولی بنده خدا چند ثانیه دیر رسید و جوال دیگه توپ رو وارد حلقه کرده بود. همین باعث شد که التون برند اون رو هل بده و مکگی از اون بالا با کمر خورد زمین. داور مسابقه هم ٫ کاملا به حق٫ خطای فلیگرنت دو اعلام کردند و التون برند رو از بازی اخراج کردند۰

نخود مغز بودن این جوال مکگی در اینجاست که همینطور که روی زمین افتاده و از درد به خودش میپیچده با التون برند که از بازی اخراج شده به شغل تمسخر امیزی بابای میکنه. این حرکت او توسط دوربین های تلویزیونی ضبط میشه و بصورت زنده روی شبکه ملی برای یک امتی پخش میشه. در پایان این بازی٫ لیگ اعلام کرد که جوال مکگی به خاطر این حرکت بچه گانه اش جریمه مالی خواهد شد۰

بعضی موقع های ادم گول هیکل خرکی این جوون ها رو میخوره و یادش میره که خیلهاشون بچه های هفده٫ هجده و نوزده ساله هستن که مغرشون هنوز در حال تکامله۰