بچه مگه درس و مشق نداری؟

یک رفیقی داشتیم اون قدیما آخر سال شونصدتا تجدید اورد٫ پدر و مادرش هم قدغن کردن بسکت بازی کنه. اون هم که خوره تر از این حرفا بود که بتونه یک تابستون بسکت رو بی خیال بشه میگفت میره بربری بخره عوضش میامد باشگاه! حالا شده داستان این اقای کایل سینگلر. به نه نه باباش گفته میاد دانشگاه دوک درس بخونه٫ عوض درس خودندن٫ شب و روزش توی سالن بسکتبال ول میگرده. نمی دونم شما تاحالا شده شب و روز توی سالن بسکت ولو باشین یانه ولی اگر چنین اتفاقی براتون بیفته بعد از یه مدتی شروع میکنید به کارهای عجیب و غریب. این ویدیو هم از هنر نمایی های کایل سینکلر ستاره تیم آقای شیشفسکیه۰