قدیمی ترین مجموعه قوانین بسکتبال به حراج گذاشته میشود

مخترع بسکتبال با زنش در حال تمرین

اولین مجموعه قوانین بسکتبال در دنیا نوشته جیمز نیسمیث٫ مخترع بسکتبال تنها سیزده قانون داشت. این سیزده قانون روی دو برگ کاغذ زرد شده که ماشین تایپ تحریر شده امروز ۱۱۹ ساله شد .حراج ثاثبی در منهتن این سند تاریخی را روز دهم دسامبر امسال به حراج خواهد گذاشت و بهای تقریبی ان دو میلیون دلار تخمین زده شده۰

 تقریبا همه ورزشها از ورزش دیگری منشعب شده اند. بیس بال از بازی قدیمی کریکت و فوتبال از بازی ساکر و راگبی. اما بسکتبال از معدود ورزشهایی است که زاییده فکر یک نفر است. جیمز نیسمیث٫ بسکتبال را در پاسخ به نیاز برای ایجاد یک سرگرمی فعال برای جوانان در زیر سقف سالن ورزشی ٫ در باشگاه وای ام سی ای در پاییز ۱۸۹۱ اختراع کرد. قوانین اولیه این بازی تنها سیزده بند بیشتر نبود و تنها روی دو برگ کاغذ تایپ شده بود. بر اساس این قوانین گرفتن٫ هل دادن و زدن ممنوع شناخته شد. دویدن با توپ هم ممنوع بود و بازیکنان باید توپ را از همان جایی که دریافت کرده بودند پاس میدادند یا به سمت سبد پرتاب میکردند. در قوانین اولیه بسکتبال زمین زدن توپ یا دریبل کردن مجاز شناخته نشد بود ولی شاگردان او خودشان این قانون را بعدا اضافه کردند. طبق قوانین اولیه نیسمتث٬ بازیکنی که مرتکب دو خطا میشد باید از  زمین خارج میشد و تا هنگام به ثمر زسیدن گل بعدی از سوی تیمش روی نیمکت باقی میماند۰

عتیقه شناسان ورزشی ( باور کنید در امریکا چنین شغلی هست٬) بر این باور هستند که این دو برگ کاغذ به احتمال بسیار زیاد گرانقیمت ترین عتیقه ورزشی در جهان خواهد شد۰