یکی از زیباترین لحظات بسکتبال نقش بسته روی بازوی یک طرفدار

جان استارکس٫ گارد نه چندان مشهور تیم نیویورک نیکس٫ خالق یکی از زیباترین لحظات تاریخ ورزش بسکتبال است. لحظه ای که بعدها به نام« آن دانک» یا :« دِ ِدانک» شهرت یافت. در مرحله حذفی فصل ۱۹۹۳ بین شیکاگو بولز و نیویورک نیکز٫ استارکس در میانه سمت راست زمین حمله توپ را بدست اورد٫ و این در حالی بود که مدافع بولز٫ بی جی ارمستراگ به او چسبیده بود. پاتریک یووینگ ٫ سنتر نیویورک ٫ در این لحظه به سمت استارکس حرکت میکند تا برای او یک بلوک ایجاد کند اما در همین لحظه با یک گول زدن به سمت بلوک٫ استارکس بدون استفاده از بلوک از سمت راست به سمت حلقه برش میکند۰

در این لحظه بود که دفاع شیکاگو بولز فهمید چه اتفاقی افتاده و هوراس گرنت و مایکل جوردن یاران خود را رها میکنند تا از سه گام رفتن او جلوگیری کنند اما در این لحظه جان استارکس کاری میکند که نام او را در تاریخ بسکتبال برای همیشه ثبت کرد. او با اینکه قد نسبتا کوتاهی داشت به جای سه گام رفتن با دست راست ٫ از هر دوپا برای پریدنِ همزمان استفاده کرد و با دست چپ توپ را از روی سر هوراس گرانت و مایکل جوردن دانک میکند. ویدیوی این حرکت را اینجا ببینید۰

اگر چه از آن روزها سالها گذشته است و جان استارکس نیز بازنشسته شده ولی برای طرفداران نیویورک نیکز این لحظه هرگز فراموش نخواهد شد و به همین دلیل یکی از طرفداران دو اتشه نیویورک عکس این صحنه را روی بازویش خالکوبی کرده۰